Liên hệ

  • Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam
  • 530 Liên Phường, P. Phú Hữu, Q. 9, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.35977979 - Di động: 0918474734 - 0987959595 (anh Hiếu)
  • Email: gachngoihoanglam@gmail.com
  • Website: www.gachngoidongnai.com - www.gachngoidongnai.vn

Contact
  • Hoang Lam Trading Corporation
  • 530 Lien Phuong road, Phu Huu Ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City
  • Tel:  (+84)2835977979 - Hotline: (+84)918474734 - (+84)987959595 (Mr Hieu)
  • Email: gachngoihoanglam@gmail.com
  • Website: www.gachngoidongnai.com - www.gachngoidongnai.vn