Danh mục sản phẩm

1. Nhóm sản phẩm gạch xây
2. Nhóm sản phẩm gạch lát, gạch trang trí, gạch cẩn tường
3. Nhóm sản phẩm ngói lợp
4. Nhóm sản phẩm ngói nóc

Nhóm sản phẩm gạch xây

Gạch ống 8x18
Mã sản phẩm: G02
Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
Trọng lượng: 1.2 kg
Kích thước: 80 x 80 x180 mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch đinh 8x18
Mã sản phẩm: G04
Tên: Gạch đinh 8 x 18
Trọng lượng: 1.05 kg
Kích thước: 80 x 40 x 180 mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).Gạch ống 9x19
Mã sản phẩm: G01
Tên: Gạch 4 lỗ 9x19
Trọng lượng: 1.5 kg
Kích thước: 190 x 90 x 90 mm
Thông số khác:50 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).Gạch đinh 9x19
Mã sản phẩm: G03
Tên: Gạch đinh 9 x 19
Trọng lượng: 1.35 kg
Kích thước: 90 x 45 x 190 mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Gạch hourdis
Mã sản phẩm: G11
Tên: Gạch Hourdis
Trọng lượng: 8.5 kg
Kích thước: 400 x 250 x 150 mm
Thông số khác: 10 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - Tân Uyên, Bình Dương).
Gạch 3 lỗ
Mã sản phẩm: G07
Tên: Gạch 3 lỗ
Trọng lượng: 2.65 kg
Kích thước: 190 x 90 x 90
Thông số khác: 50 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Nhóm sản phẩm ngói lợp

Ngói 22                                                         
Mã sản phẩm: N01                         
Trọng lượng: 1.9 kg
Kích thước: 337 x 212 x 11 mm
Thông số khác:  22 viên / m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - Tân Uyên, Bình Dương).
Ngói 10
Mã sản phẩm: N10.2
Trọng lượng: 3.8 kg
Kích thước: 435 x 324 x 12,5 mm
Thông số khác:  10 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Ngói tiểu
Mã sản phẩm: N04
Trọng lượng: 0.5 kg
Kích thước: 180 x 90/63 x 8 mm
Thông số khác:  36 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1): Báo giá nhà sản xuất
Ngói âm dương
Mã sản phẩm: N05
Trọng lượng: 1.0 kg
Kích thước: 200 x 220 x 11 mm
Thông số khác:   45 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - Tân Uyên, Bình Dương).
Ngói mũi hài
Mã sản phẩm: N09
Trọng lượng: 0,35 kg
Kích thước: 140 x 140 x 10 mm
Thông số khác: 120 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Ngói con sò
Mã sản phẩm: N06
Trọng lượng: 0.8 kg
Kích thước: 250 x 160 x 10 mm
Thông số khác: 65 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Nhóm sản phẩm ngói nóc

Ngói nóc tiểu
Mã sản phẩm:N11
Tên:Ngói nóc tiểu
Trọng lượng:0.6 kg
Kích thước:200 x 99 x 11 mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).


Ngói nóc 2 đầu 
Mã sản phẩm:N03.02
Tên:Ngói nóc 2 đầu
Trọng lượng:2.5 kg
Kích thước:380 x 193 x 15 mm
Thông số khác: 
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).Ngói nóc cuối 
Mã sản phẩm:N03.03
Tên:Ngói nóc cuối
Trọng lượng:2.5 kg
Kích thước:385 x 193 x 15
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Ngói chạc 3 
Mã sản phẩm:N03.01
Tên:Ngói chạc 3
Trọng lượng:3.4 kg
Kích thước:308 x 381 x 15
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Ngói chạc 4 
Mã sản phẩm:N03.04
Tên:Ngói chạc 4
Trọng lượng:5.8 kg
Kích thước:434 x 434 x 15 mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ cống bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Nhóm sản phẩm gạch lát, trang trí, cẩn tường

Gạch tàu 30 trơn
Mã sản phẩm:L04
Tên:Gạch tàu trơn 30 x 30 x2
Trọng lượng:3,5 kg
Kích thước:300 x 300 x 20 mm
Thông số khác: 11 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).


Gạch tàu 30 có chân
Mã sản phẩm:L02
Tên:Gạch tàu CC 30 x 30 x 2,5
Trọng lượng:3,35 kg
Kích thước: 300 x 300 x 25 mm 
Thông số khác: 11 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch tàu bậc thềm
Mã sản phẩm:L03
Tên:Gạch tàu BT 30 x 34 x 1,8
Trọng lượng:3,8 kg
Kích thước:300 x 340 x 18 mm
Thông số khác:  3 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch tàu lá dừa chữ thập
Mã sản phẩm:L06.2
Tên:Gạch Tàu Lá Dừa Chữ Thập
Trọng lượng:1,4 kg
Kích thước:200 x 200 x 20 mm
Thông số khác:  25 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch hạ uy di
Mã sản phẩm:T01
Tên:Gạch Hauydi
Trọng lượng:2,15 kg
Kích thước:200 x 200 x 60 mm
Thông số khác: 25 viên/ m2
Kích thước: Thành ngoài: 13 mm; Thành trong: 9 mm
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1). 
Gạch hoa mai


Gạch cẩn mỏng
Mã sản phẩm:T11
Tên:Gạch Cẩn Mỏng
Trọng lượng:0.3 kg
Kích thước:200 x 50 x 11 mm
Thông số khác:  100 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch cẩn dày
Mã sản phẩm:T10
Tên:Gạch Cẩn Dày
Trọng lượng:0.3 kg
Kích thước:200 x 50 x 19 mm
Thông số khác:  100 viên/m2.
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét