Danh mục sản phẩm

1. Nhóm sản phẩm gạch xây
2. Nhóm sản phẩm gạch lát, gạch trang trí, gạch cẩn tường
3. Nhóm sản phẩm ngói lợp
4. Nhóm sản phẩm ngói nóc

Nhóm sản phẩm gạch xây

Gạch ống 8x18
Mã sản phẩm: G02
Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
Khối lượng: 1.2 kg
Kích thước: 80x80x180mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch đinh 8x18
Mã sản phẩm: G04
Tên: Gạch đinh 8 x 18
Khối lượng: 1.05 kg
Kích thước: 80x40x180mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).Gạch ống 9x19
Mã sản phẩm: G01
Tên: Gạch 4 lỗ 9x19
Khối lượng: 1.5 kg
Kích thước: 190x90x90mm
Thông số khác: 50 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).Gạch đinh 9x19
Mã sản phẩm: G03
Tên: Gạch đinh 9 x 19
Khối lượng: 1.35 kg
Kích thước: 90x45x190mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Gạch hourdis
Mã sản phẩm: G11
Tên: Gạch Hourdis
Khối lượng: 8.5 kg
Kích thước: 400x250x150mm
Thông số khác: 10 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - Tân Uyên, Bình Dương).

Nhóm sản phẩm ngói lợp

Ngói 22                                                         
Mã sản phẩm: N01                       
Khối lượng: 2 kg
Kích thước: 335 x 214 x 11 mm
Thông số khác: 22 viên / m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - Biên Hoà, Đồng Nai).
Ngói 10
Mã sản phẩm: N10.2
Khối lượng: 4,1 kg
Kích thước: 435x324x12,5mm
Thông số khác:  10 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Ngói tiểu
Mã sản phẩm: N04
Khối lượng: 0.5 kg
Kích thước: 180x90/63x8mm
Thông số khác: 36 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên): Báo giá nhà sản xuất
Ngói âm dương
Mã sản phẩm: N05
Khối lượng: 1.0 kg
Kích thước: 200x220x11mm
Thông số khác: 32-45 viên /m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 5 - Tân Uyên, Bình Dương).
Ngói mũi hài 120
Mã sản phẩm: N09.1
Khối lượng: 0,35 kg
Kích thước: 140x140x10mm
Thông số khác: 100-120 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).

Nhóm sản phẩm ngói nóc

Ngói nóc tiểu
Mã sản phẩm: N11
Tên: Ngói nóc tiểu
Khối lượng: 0.6 kg
Kích thước: 200x117/99x11mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).


Ngói nóc 2 đầu 
Mã sản phẩm: N03.02
Tên: Ngói nóc 2 đầu
Khối lượng: 2.5kg
Kích thước: 380x193x15mm
Thông số khác: 
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).Ngói nóc cuối 
Mã sản phẩm: N03.03
Tên: Ngói nóc cuối
Khối lượng: 2.5 kg
Kích thước: 385x193x15
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).

Ngói chạc 3 
Mã sản phẩm: N03.01
Tên: Ngói chạc 3
Khối lượng: 3.4 kg
Kích thước: 308x381x15
Thông số khác:
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).

Ngói chạc 4 
Mã sản phẩm: N03.04
Tên: Ngói chạc 4
Khối lượng: 5.8 kg
Kích thước: 434x434x15mm
Thông số khác:
Giá bán lẻ cống bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1 hoặc xí nghiệp 5 - KCN Nam Tân Uyên).

Nhóm sản phẩm gạch lát, trang trí, cẩn tường

Gạch tàu 30 trơn
Mã sản phẩm: L04
Tên: Gạch tàu trơn 30
Khối lượng: 3,5 kg
Kích thước: 300x300x20mm
Thông số khác: 11 viên/m2, 5viên/bó
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).


Gạch tàu 30 có chân
Mã sản phẩm: L02
Tên: Gạch tàu 30 có chân
Khối lượng: 3,35 kg
Kích thước: 300x300x25mm 
Thông số khác: 11 viên/m2, 6 viên/bó
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch tàu bậc thềm
Mã sản phẩm:L03
Tên:Gạch tàu BT 30 x 34 x 1,8
Trọng lượng:3,8 kg
Kích thước:300 x 340 x 18 mm
Thông số khác:  3 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch tàu lá dừa chữ thập
Mã sản phẩm:L06.2
Tên:Gạch Tàu Lá Dừa Chữ Thập
Trọng lượng:1,4 kg
Kích thước:200 x 200 x 20 mm
Thông số khác:  25 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch hạ uy di
Mã sản phẩm:T01
Tên:Gạch Hauydi
Trọng lượng:2,15 kg
Kích thước:200 x 200 x 60 mm
Thông số khác: 25 viên/ m2
Kích thước: Thành ngoài: 13 mm; Thành trong: 9 mm
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1). 
Gạch hoa mai


Gạch cẩn mỏng
Mã sản phẩm:T11
Tên:Gạch Cẩn Mỏng
Trọng lượng:0.3 kg
Kích thước:200 x 50 x 11 mm
Thông số khác:  100 viên/m2
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).
Gạch cẩn dày
Mã sản phẩm:T10
Tên:Gạch Cẩn Dày
Trọng lượng:0.3 kg
Kích thước:200 x 50 x 19 mm
Thông số khác:  100 viên/m2.
Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 - KCN Biên Hòa 1).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét