Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Nhóm sản phẩm gạch xây

Gạch ống 8x18
Mã sản phẩm: G02
Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
Trọng lượng: 1.2 kg
Kích thước: 80 x 80 x180 mm
Gạch đinh 8x18
Mã sản phẩm: G04
Tên: Gạch đinh 8 x 18
Trọng lượng: 1.05 kg
Kích thước: 80 x 40 x 180 mmGạch ống 9x19
Mã sản phẩm: G01
Tên: Gạch 4 lỗ 9x19
Trọng lượng: 1.5 kg
Kích thước: 190 x 90 x 90 mm
Thông số khác: 50 viên/m2Gạch đinh 9x19
Mã sản phẩm: G03
Tên: Gạch đinh 9 x 19
Trọng lượng: 1.35 kg
Kích thước: 90 x 45 x 190 mm
Gạch hourdis
Mã sản phẩm: G11
Tên: Gạch Hourdis
Trọng lượng: 8.5 kg
Kích thước: 400 x 250 x 150 mm
Thông số khác: 10 viên /m2
Gạch 3 lỗ
Mã sản phẩm: G07
Tên: Gạch 3 lỗ
Trọng lượng: 2.65 kg
Kích thước: 190 x 90 x 90
Thông số khác: 50 viên /m2
Sản xuất khi có đơn đặ hàng với số lượng lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét