Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch cánh bướm Đồng Nai

Gạch cánh bướm
 
Mã sản phẩm: T03
Tên: Gạch Cánh Bướm
Trọng lượng: 1,4 kg
Kích thước: 250 x 140 x 60 mm
Thông số khác: Kích thước: Thành ngoài: 13 mm; Thành trong: 9 mm 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét