Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch tàu lá dừa chữ thập Đồng Nai

Gạch tàu lá dừa chữ thập

Mã sản phẩm: L06.2
Tên: Gạch Tàu Lá Dừa Chữ Thập
Trọng lượng: 1,4 kg
Kích thước: 200 x 200 x 20 mm
Thông số khác:  25 viên/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét