Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Gạch ngói Đồng Nai điều chỉnh giá bán từ ngày 27/08/2012


Nhà sản xuất gạch ngói Đồng Nai vừa gửi thông báo điều chỉnh giá bán kể từ ngày 27/08/2012. Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam – đại lý phân phối gạch ngói Đồng Nai trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng danh mục các sản phẩm điều chỉnh giá, các sản phẩm khác giá không thay đổi.

Mã SP
Tên SP
SP loại
Đơn giá hiện nay
Đơn giá mới
Mức điều chỉnh
Phí chống thấm mới
L10
Gạch chữ U
A1
4.850
4.900
+50

A2
4.150
4.200
+50

L04
Gạch tàu 30 trơn
A1
8.700
8.800
+100
750
A2
7.700
7.800
+100
750
L043, L044
Gạch tàu 30 lá dừa, gạch tàu 30 nút tròn
A1
8.900
9.000
+100
750
A2
7.900
8.000
+100
750
L06, 07, 08, 12
Gạch tàu 20
A1
5.000
5.100
+100
400
A2
3.700
3.800
+100
400
N01
Ngói 22
(chống thấm)
A1
7.990
8.000
+10

A2
6.990
7.000
+10

N10-2
Ngói 10
(chống thấm)
A1
13.400
13.700
+300

A2
12.400
12.700
+300

N07
Ngói vảy cá (chống thấm)
A1
5.000
5.050
+50

A2
4.700
4.750
+50

B
3.600
3.650
+50

N04
Ngói tiểu (chống thấm)
A1
4.665
4.700
+35

A2
4.065
4.100
+35

N06
Ngói con sò (chống thấm)
A1
4.985
5.000
+15

A2
4.485
5.000
+15

N08
Ngói vảy rồng (chống thấm)
A1
4.390
4.400
+10

A2
3.690
3.700
+10

N05
Ngói âm dương (chống thấm)
A1
5.700
5.800
+100

A2
5.100
5.200
+100

N09
Ngói mũi hài (chống thấm)
A1
2.890
2.950
+60

A2
2.590
2.950
+60

N07-2
Ngói mũi hài lớn (chống thấm)
A1
5.420
5.450
+30

A2
4.920
4.950
+30

N11
Ngói nóc nhỏ (chống thấm)
A1
4.790
4.800
+10

A2
4.090
4.100
+10

N041-051
Ngói viền âm dương (chống thấm)
A1
42.265
42.500
+235

A2
31.265
31.500
+235

T01-02-04
Hạ uy di, hoa mai, cánh quạt
A1
5.850
5.950
+100
400
A2
4.750
4.850
+100
400
T05-T21
Hoa phượng, Tứ diệp
A1
5.850
5.950
+100
400
A2
4.750
4.850
+100
400
T09
Thông gió (bánh ú)
A1
7.800
8.000
+200
400
A2
6.700
7.000
+200
400

Chúng tôi cũng nhận được thông báo của Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai về việc chống thấm toàn bộ sản phẩm ngói lợp từ ngày 27/08/2012. Trường hợp khách hàng không có nhu cầu chống thấm, vui lòng thông báo khi đặt hàng. Đơn giá sản phẩm ngói không chống thấm sẽ được giảm tương ứng với đơn giá chống thấm như qui định trong bảng dưới đây:

STT
Sản phẩm
Phí chống thấm
(đồng/viên)
1
Ngói vảy cá
100
2
Ngói tiểu
50
3
Ngói con sò
150
4
Ngói vảy rồng
60
5
Ngói âm dương
180
6
Ngói mũi hài nhỏ
50
7
Ngói mũi hài lớn
200
8
Ngói nóc nhỏ
50
9
Ngói viền âm dương
250

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét