Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch cẩn dày Đồng Nai

Gạch cẩn dày

Mã sản phẩm: T10
Tên: Gạch Cẩn Dày
Trọng lượng: 0.3 kg
Kích thước: 200 x 50 x 19 mm
Thông số khác:  100 viên/m2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét