Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch cẩn mỏng Đồng Nai

Gạch cẩn mỏng
 

Mã sản phẩm: T11
Tên: Gạch Cẩn Mỏng
Trọng lượng: 0.3 kg
Kích thước: 200 x 50 x 11 mm
Thông số khác:  100 viên/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét