Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Gạch tàu 30 có chân Đồng Nai

Gạch tàu 30 có chân

Mã sản phẩm: L02
Tên: Gạch tàu CC 30 x 30 x 2,5
Trọng lượng: 3,35 kg
Kích thước: 300 x 300 x 25 mm 
Thông số khác: 11 viên/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét