Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch tàu 30 trơn Đồng Nai

Gạch tàu 30 trơn

Mã sản phẩm: L04
Tên: Gạch tàu trơn 30 x 30 x2
Trọng lượng: 3,5 kg
Kích thước: 300 x 300 x 20 mm
Thông số khác: 11 viên/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét