Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch hạ uy di Đồng Nai

Gạch hạ uy di

Mã sản phẩm: T01
Tên: Gạch Hauydi
Trọng lượng: 2,15 kg
Kích thước: 200 x 200 x 60 mm
Thông số khác: 25 viên/ m2

Kích thước: Thành ngoài: 13 mm; Thành trong: 9 mm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét