Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Gạch tứ diệp Đồng Nai

Gạch tứ diệp
 
Mã sản phẩm: T21
Tên: Gạch Tứ Diệp
Trọng lượng: 2.15 kg
Kích thước: 200 x 200 x 60 mm
Thông số khác: 25 viêm/m2
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét