Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ngói đại viền Đồng Nai

Ngói đại viền
 
Mã sản phẩm: N05.1
Tên: Ngói đại viền
Trọng lượng: 1,45 kg
Kích thước: 214/183 x 220 x 11 mm
Thông số khác: 5 viên/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét