Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ngói tiểu viền Đồng Nai

Ngói tiểu viền

Mã sản phẩm: N041
Tên: Ngói tiểu viền
Trọng lượng: 0.5 kg
Kích thước: 215 x 99 x 8 mm
Thông số khác: 35 viên/m

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét